Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info EXPERT

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO EXPERT


Laviny Info EXPERT
„ODBORNÍCI POZOR!
LAVINA NEVÍ, ŽE JSTE ODBORNÍCI!“


ANDRÉ ROCH

Informace o lavinách
KLASIFIKACE SNĚHU (Aktuální verze, uznávaná téměř na celém světě)


Názvosloví, označení a celkový systém vychází ze studie „International classification for seasonal snow on the ground“ (Colbeck a kolektiv, 1990)

INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR SEASONAL SNOW ON THE GROUND
(verze pdf pro tisk - kompletní text, english - 2,6 MB)

SNĚHOVÝ RASTR – PROFI (HS ČR)
(verze pdf pro tisk - 3,1 MB)

Sněhový rastr - PROFI

MĚŘENÍ SNĚHOVÉHO PROFILU
(verze pdf pro tisk - 0,9 MB)SNĚHOVÝ RASTR – HOBBY
(verze pdf pro tisk - 2,8 MB)

Sněhový rastr - HOBBYKLASIFIKACE SNĚHU PODLE TVARU A VZNIKU SNĚHOVÝCH ZRN užívaná téměř na celém světě

Klikněte si v tabulce na konkrétní informace o jednotlivých druzích sněhu

(verze pdf pro tisk - 0,2 MB)MORFOLOGICKÁ
KLASIFIKACE (PODLE TVARU)
KLASIFIKACE PODLE
PROCESU VZNIKU
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH
PROCESECH A PEVNOSTI
ZÁKLADNÍ
ROZDĚLENÍ
DETAILNÍ
ROZDĚLENÍ
TVARMÍSTO
VZNIKU
POPISFYZIKÁLNÍ
PROCESY
ZÁVISLOST NA VĚTŠINĚ DŮLEŽITÝCH PARAMETRECHOBECNÉ ÚČINKY PEVNOSTI
NOVÝ SNÍH
(srážkové částice)

Sloupečky


Sloupečky


1aCl
Krátké hranolovité krystaly, plné nebo duté Mraky Narůstající při vysoké supersaturaci (nasycení vodou) mezi -3°c a -8°c a níž než -22°c    
Jehličky

Jehličky


1bNd
Jako jehličky, přibližně válcovité Mraky Narůstající při vysoké supersaturaci (nasycení vodou) mezi -3°c a -5°c    
Destičky

Destičky


1cPl
Jako destičky, většinou hexagonální (šesterečné) Mraky Narůstající při vysoké supersaturaci (nasycení vodou) mezi -0°c a -3°c a -8°c a –25°c    
Hvězdice
(dendrity)

Hvězdice

1dSd
Hvězdice složená ze šesti částí, plošná nebo i prostorová Mraky Narůstající při vysoké supersaturaci (nasycení vodou) při teplotách mezi -12°c a -16°c    
Nepravidelné krystaly

Nepravidelné krystaly

1eIr
Nakupení mnoha malých krystalůNakupení mnoha malých krystalů Mraky Polykrystaly narůstající za kolísavých podmínek okolí    
Kroupa

Kroupa

1fGp
Silně ojíněné částiceSilně ojíněné částice Mraky Silné ojínění částic narůstáním z přechlazené vody    
Krupka

Krupka

1gHl
Vrstevnatá vnitřní struktura, průsvitný nebo mléčný, skelný (glazovaný) povrch Mraky Růst (vznik) z přechlazené vody    
Ledová zrnka

Ledová zrnka

1hIp
Průhledné, většinou malé rotační elipsoidy (kulovité tvary) Mraky Mrznoucí déšť    
ZLOMKOVÝ (PLSTNATÝ) SNÍH
(Rozkládající se zlomkové a srážkové částice)

Částečně rozložené srážkové částice

Částečně rozložené srážkové částice2adc
Částečně zaoblené částice, charakteristické tvary částic nového sněhu jsou stále rozpoznatelné V poslední době uložený sníh Počátek zaoblení a rozkladu Zmenšení povrchové plochy snížením povrchové volné energie při nízkých teplotních spádech Rychlost rozkladu klesá s poklesem teploty sněhu a při poklesu teplotního gradientu Pevnost klesá s časem, plstnatý charakter dendritů má malou počáteční pevnost
Velmi rozbité částice

Velmi rozbité částice
2bbk
Stmelené střípky nebo zaoblené zlomky srážkových částic Náhlá změna vrstvy Zpočátku větrem rozlámané částice později zaoblené kvůli malému rozměru Zlomkové částice jsou těsně stmeleny (namačkány) větrem, rozlámanost je následována zaoblením a růstem Rozlámání a stmelování roste s rychlostí větru Rychlé utemování má za následek vzestup pevnosti
OKROUHLO-ZRNITÝ SNÍH
(Oblá zrna, monokrystaly)

Malé oblé částice

Malé oblé částice
3asr
Zakulacené, ščstice o velikosti do 0,5 mm, často dobře vázané Suchý sníh Málo ustálený tvar Pokles specifické části povrchu pomalým úbytkem počtu zrn a zvětšení průměru zrn, ustálený tvar může být částečně fasetován při nízkých teplotách Rychlost zvětšování se zvyšuje s rostoucí teplotou a teplotním gradientem, zvětšování pomalejší ve sněhu s velkou hustotou a malými póry Pevnost roste s časem, hustotou a zmenšením velikosti zrn
Velké oblé částice

Velké oblé částice
3blr
Zakulacené, částice větší než 0,5 mm Suchý sníh Hodně ustálený tvar Difúze odpařování mezi zrny kvůli nízkým až středním teplotním gradientům, střední zvýšení hustoty par zůstává pod kritickou hodnotou pro kinetický růst Stejně jako výše Pevnost roste s časem, hustotou a zmenšením velikosti zrn
Smíšené tvary

Smíšené tvary
3cmx
Zaoblené částice s několika ploškami (fasetami), které se dál rozvíjejí Suchý sníh Přechodná forma při zvýšení teplotního gradientu Režim růstu se mění, jestliže teplotní spád vzroste nad kritickou hodnotu 10°C/m Zrna se mění podle vzrůstajícího teplotního gradientu Rozpad by mohl snížit pevnost
HRANATO-ZRNITÝ SNÍH
(Krystaly s ploškami, fasetované)

Částice s krychlově uspořádanými ploškami

Částice s krychlově uspořádanými ploškami

3cmx
Krychlově uspořádané krystalky s ploškami, obvykle šestiboké hranolky Suchý sníh Prostorově rostoucí krychlový tvar Silná difúze mezi zrny řízená velkým teplotním gradientem. zvýšení hustoty par nad kritickou hodnotu pro kinetický růst Rychlost růstu se zvyšuje s teplotou, teplotním gradientem a klesající hustotou, nemůže se objevit u sněhu s vysokou hustotou kvůli malým pórům Pevnost klesá se zvyšující se rychlostí růstu a rozměru zrn
Částice s fasetovanými ploškami

Částice s fasetovanými ploškami

4bsf
Malé fasetované krystaly v povrchové vrstvě, velikost do 0,5 mm Suchý sníh poblíž povrchu Pohyblivě rostoucí tvar v počátečním stupni vývoje Může se vyvíjet přímo z 1 nebo 2a. kvůli velkému teplotnímu gradientu blízko povrchu Teplotní gradient se může periodicky měnit, znaménko ale zůstává u vysoké absolutní hodnoty Málo pevný sníh
Smíšené tvary

Smíšené tvary4cmx
Částice s ploškami s nedávným zaoblením plošek Suchý sníh Přechodný tvar při snížení teplotního gradientu Fasetovaná zrna jsou zaoblována díky poklesu teplotního gradientu    
POHÁRKOVÉ KRYSTALY
(Krystaly ve tvaru pohárků)

Pohárkový krystal

Pohárkový krystal


5acp
Pohárkovitý, příčně pruhovaný krystal, obvykle dutý Suchý sníh Duté nebo částečně pevné krystaly pohyblivě narůstající ve tvaru pohárku Velmi rychlý růst při velkém teplotním spádu Útvar se zvětšuje s narůstajícím tokem výparu Obvykle křehké ale pevnost se zvyšuje s hustotou
Sloupečky pohárkových krystalů

Sloupečky pohárkových krystalů

5bdh
Velký, pohárkovitý, příčně pruhovaný a dutě vytvořený krystal Suchý sníh Velké tvary ve tvaru pohárku, kineticky rostoucí uspořádané do sloupců Uspořádání mezi zrny ve sloupcích, většina bočních spojení zvětšuje krystal Sníh většinou rekrystalizoval, vysoká hustota a gradient vnější teploty usnadňuje tvoření Velmi křehký sníh
Sloupečky pohárkových krystalů

Sloupečky pohárkových krystalů

5bdh
Velký, pohárkovitý, příčně pruhovaný a dutě vytvořený krystal Suchý sníh Velké tvary ve tvaru pohárku, kineticky rostoucí uspořádané do sloupců Uspořádání mezi zrny ve sloupcích, většina bočních spojení zvětšuje krystal Sníh většinou rekrystalizoval, vysoká hustota a gradient vnější teploty usnadňuje tvoření Velmi křehký sníh
FIRN
(Mokrá zrna)

Nakupené oblé krystaly

Nakupené oblé krystaly
6acl
Nakupené oblé krystaly drží s velkou vazbou led – led, voda ve vnitřních šlírech (žilách) mezi 3 krystaly nebo hranicích mezi 2 zrny Mokrý sníh Zrna shluklá bez teplo/mráz cyklu Mokrý sníh při nízkém obsahu vody, střídavý režim shlukuje tvar k minimalizaci volné energie povrchu Odtátá voda může odtékat (vysoušet se) příliš mnoho vody vede k čvachtanici, mrznutí vede k teplo/mráz částicím Vazby led – led dodávají pevnost
Zaoblené polykrystaly

Zaoblené polykrystaly6bmf
Jednotlivé krystaly zmrznou do pevného polykrystalického zrna, lze je vidět buď mokré nebo znovu zmrzlé Mokrý sníh Teplo/mráz polykrystaly Mokrý sníh při nízkém obsahu vody, cykly teplo/mráz tvoří polykrystaly, když voda ve šlírech (žilách) mrzne Rozměr částic se zvětšuje s počtem cyklů teplo/mráz, radiální pronikání po nějaké době obnoví 6a, více vody vede k 6c Vysoká pevnost ve zmrzlém stavu, nižší pevnost v mokrém stavu, pevnost roste s počtem teplo/mráz cyklů
Rozbředlý sníh

Rozbředlý sníh

6csl
Oddělené zaoblené krystaly úplně ponořené ve vodě Mokrý sníh Špatně svázané, zaoblené jednotlivé krystaly Vysoce tekutý obsah, vyrovnaná forma ledu ve vodě Odvod vody blokován nepropustnou vrstvou nebo zemí, vysoký energetický vstup do sněhové pokrývky slunečním zářením, vysoká teplota vzduchu nebo vstup vody Malá pevnost díky bortícím se vazbámMalá pevnost díky bortícím se vazbám
POVRCHOVÁ JINOVATKA
(Vějířovité krystalky)

Krystaly povrchové jinovatky

Krystaly povrchové jinovatky
7ash
Šlírové, obvykle prachové krystaly, ustálené, obvykle ploché, někdy jako jehličky Chladný povrch sněhu Pohyblivý růst tvaru na vzduchu Rychlý kinetický růst krystalů u povrchu sněhu rychlým přenosem vodních par směrem k povrchu sněhu, povrch sněhu ochlazován pod okolní teplotu sálavým (radiačním) chlazením Zvyšující se rychlost růstu se zvyšujícím se chlazením povrchu sněhu pod teplotu vzduchu a zvyšující se relativní vlhkost vzduchu Křehký (nepevný), mimořádně nízká střihová (smyková) pevnost. pevnost může zůstat nízká po dlouhou dobu, když ponořen do studeného sněhu
Krystaly jinovatky v dutinách
(Dutinová jinovatka)

Krystaly jinovatky v dutinách(Dutinová jinovatka)

7bch
Vějířovité rovinné nebo prachové krystaly vyrůstající v dutinách, náhodná orientace Dutiny ve sněhu, některé formy mohou růst ve sněhu s velmi nízkou hustotou a s extrémním teplotním gradientem (spádem) Pohyblivě rostoucí forma v uzavřených dutinách Plošné nebo prachové krystaly mohou růst v částech profilu s vysokým teplotním gradientem ve velkých dutinách ve sněhu, např. v blízkosti kořenů stromů, pod sněhem ukrytými keři, nebo pod slunečními krustami    
KOMPAKTNÍ LED

Ledová vrstva

Ledová vrstva
8ail
Horizontální ledová vrstva Schované, roztavené a opět přemrzlé vrstvy ve sněhu Forma ledové vrstvy znovu zmrzlé odtékající roztavené vody, obvykle zachovává určitý stupeň prodyšnosti Déšť nebo rozpouštěná voda z povrchu prosakuje do studeného sněhu, kde znovu mrzne, voda může být přednostně držena jemnozrnnou vrstvou jakou je skrytá (ponořená) větrná krusta Závisí na trvání prosakování vody a cyklech tavení a opětovného mrznutí, pravděpodobněji se objeví jestliže je sníh vysoce vrstvený Ledové vrstvy jsou pevné, ale pevnost povoluje, jakmile se sníh promáčí
Ledový sloupec

Ledový sloupec8bic
Svislé ledové těleso Ve vrstvách Ledový sloupec ze znovu zmrzlé odtékající roztavené vody Voda v rámci prstenců toku mrzne kvůli přenosu tepla do okolního sněhu při t < 0°C Prstence toku se pravděpodobně spíše objeví, jestliže sníh je více vrstvený, mrznutí větší když je sníh velmi studený  
Podkladní led

Podkladní led
8cbi
Podkladní ledová vrstva Podklad sněhové vrstvy Ledové formy z mrznoucí zadržené roztavené vody Voda se zadržuje nad podkladem a mrzne přenosem tepla do studeného podkladu Tvorba zvýšena jestliže podklad je neprodyšný a velmi studený (např. trvale zmrzlá půda) Zesláblá rozbředlá vrstva může vzniknout i na povrchu
POVRCHOVÉ VRSTVY A KRUSTY

Jinovatka
Tenká vrstva


Jinovatka - Tenká vrstva9arm
Jemná jinovatka, nepravidelné ukládání
Tvrdá jinovatka, malé kapičky přechlazené vody zmrzlé v místě
Povrch Povrchová jinovatka Nános malých, přechlazených kapiček mlhy na povrchová zrna Vzrůstá s hustotou mlhy a větrnou expozicí Tenká křehká krustová forma pokud proces pokračuje dost dlouho
Dešťová krusta

Dešťová krusta9brc
Tenká průhledná poleva nebo čirá povrchová vrstva Povrch Zmrzlá dešťová voda na povrchu sněhu Výsledky mrznoucího deště na sníh, tvoří povrchovou glazuru Kapičky musí být přechlazené ale spojené před zmrznutím Tenká křehká krusta
Sluneční krusta

Sluneční krusta9csc
Tenká průhledná poleva nebo povrchový film Povrch Zmrzlá roztavená voda na povrchu sněhu Znovu zmrzlá povrchová vrstva částečně roztavená slunečním zářením, absorpce krátkých vln v glazuře klesá, mrznutí glazury dlouhovlnným zářením a odpařováním, skleníkový efekt pro pod ní ležící sníh, vodní pára kondenzuje pod glazurou, může se vyvinout do hladké, lesklé vrstvy průzračného ledu u povrchu Tvoří se za jasného počasí (dlouhovlnné chlazení, teplota vzduchu pod bodem mrazu a silná intenzita záření (neplést s teplo/mráz krustami), roztátí se může objevit pod krustou v čistém sněhu Tenká často křehká ledová vrstva
Větrná krusta

Větrná krusta

9dwc
Malé zlámané nebo obroušené, těsně stmelené částice (dobře slinuté) Povrch Větrná krusta Oddělování a nabalování částic sněhu přenášeného větrem, vysoký počet kontaktních bodů a malý rozměr způsobuje rychlé zvýšení pevnosti slinutím Tvrdost krusty roste s rychlostí větru, zmenšováním velikosti částic a zmírněním teplotyTvrdost krusty roste s rychlostí větru, zmenšováním velikosti částic a zmírněním teploty Tvrdá, někdy křehká krusta
Teplo/mráz krusta (roztávení – zmrznutí)

Krusta

9emfc
Krusta z rozpoznatelných teplo/mráz polykrystalů (roztavení – zmrznutí) Blízko povrchu Krusta z roztavených a opět zmrzlých částic Znovu zmrzlá vrstva (jako větrná krusta), která byla alespoň jednou promáčena vodou Velikost částice a hustota roste s počtem teplo/mráz cyklů Tvrdost roste s počtem teplo/mráz cyklů

Další podrobnější klasifikace probíhá v souladu s výše uvedenou studií. Tento další podrobnější rozbor se týká zjišťování především dalších fyzikálních vlastností sněhových zrn (vlhkost, tvrdost, velikost, hustota, průběh teploty). Tyto jednotlivé klasifikace jsou ale doplněny o některé detaily, které umožňuje zpracovávat speciální program Spp Win (Schneeprofil) vyvinutý pro tento účel SLF (Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research Davos).

Zde uvedu jen základní údaje, další podrobnější informace hledejte v kapitolce Sněhový profil.


KLASIFIKACE SNĚHU PODLE VLHKOSTI

Pro zaznamenávání do statistik se pracuje i s mezistupni (1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5)

Číselné označeníVlhkostCharakteristikaZnačka
1SuchýTeplota sněhu pod 0°C 
1-2  '
2NavlhlýLepivý, teplota sněhu 0°CI
2-3  I'
3VlhkýViditelná voda bez odtokuII
3-4  II'
4MokrýVoda viditelně odtékáIII
4-5  III'
5Velmi mokrýVoda viditelně odtékáIIII
8Led, vrstva ledu 
 


KLASIFIKACE SNĚHU PODLE TVRDOSTI (ruční měření)

Pro zaznamenávání do statistik se pracuje i s mezistupni (1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5)

Číselné označeníTvrdostCharakteristikaKladivová sonda
(střední hodnota)
Značka
1Pěst – FA (Faust)Velmi měkký2 kg 
1-2   
24 prsty – 4F (4 Finger)Měkký9 kg
2-3   
31 prst – 1F (1 Finger)Středně tvrdý26 kg
3-4   
4Tužka – B (Bleistift)Tvrdý60 kg
4-5   
5Nůž – M (Messer)Velmi tvrdý90 kg
8Led, vrstva leduKompaktní 
 

Pěst4 prsty1 prstTužkaNůž
Pěst4 prsty1 prstTužkaNůž


KLASIFIKACE SNĚHU PODLE VELIKOSTI ZRN NEBO ČÁSTIC SNĚHU

Měří se největší rozměr zrn nebo částic sněhu. Tento rozměr se nejlépe určuje pomocí Sněhového rastru a také pomocí lupy (zvětšení nejlépe 10x). Rozměry jsou měřeny v mm.

POZNÁMKA:

Jednotlivé názvy byly u nás svědomitě sestaveny a vytvořeny na základě jednotlivých označení v „International classification for seasonal snow on the ground“ (Colbeck a kolektiv, 1990) v roce 2002!!! Názvosloví dále vychází z určitého historického vývoje, použitého názvosloví u nás i v okolních státech v posledních letech.

Veřejnost přijala tuto změnu celkem bez problémů. Přesto především tzv. „dutinová jinovatka“ dělá stále určité problémy. Na 13. setkání Lavinových prevencích v Davosu (květen 2005) jsme byli všichni zúčastnění požádáni, abychom se pokusili rozšířit a především ujednotit alespoň tyto základní informace v názvosloví v jednotlivých zemích. Právě sjednocování a vzájemná spolupráce může totiž přinést ovoce i v tomto oboru.

Přesto, že tyto informace byly uvedeny v celém světě v život už v roce 1990 u nás to samozřejmě řešíme už teď, ale stejně i po těchto 16ti letech to některým dělá až neskutečné problémy přijmout :-)))

Takže se k tomuto problému znovu a právě tady vyjádřím:

Pohárkové krystaly    POHÁRKOVÉ KRYSTALY (Krystaly ve tvaru pohárků)
V originále: Cup-shaped and crystals
                   Depth hoar

Německý ekvivalent: Hohlformen
Becherkristalle
Tiefenreif

Místo vzniku: suchý sníh

Všimněte si prosím: ani zmínka o dutině... pouze Krystaly ve tvaru pohárků, Duté formy nebo Jinovatka v hloubce (možná spíše Hlubinná jinovatka), což zcela přesně vyjadřuje tvar, vznik i místo vzniku...

Možná si řeknete, proč se v tom takhle vrtám. Problém by totiž mohl nastat s druhem sněhu nazvaným: Krystaly jinovatky v dutinách (7b). Zde se totiž opravdu jedná o jinovatku vytvořenou v dutinách. A právě proto, aby nedocházelo k záměně, se v tom vrtám...


Krystaly jinovatky v dutinách

Právě tomuto sněhu by se mělo říkat: Dutinová jinovatka (viz. V originále či německý ekvivalent), ale právě kvůli určitému historickému vývoji a zvyklostem, jsem tento sníh takto nepojmenoval..., aby v tom prostě nebyl GULÁŠ!

V originále: Cavity hoar

Německý ekvivalent: Hohlraumreif

Tvar: Vějířovité rovinné nebo prachové krystaly vyrůstající v dutinách, náhodná orientace Místo vzniku: Dutiny ve sněhu, některé formy mohou růst ve sněhu s velmi nízkou hustotou a s extrémním teplotním gradientem (spádem)

Popis: Pohyblivě rostoucí forma v uzavřených dutinách

Fyzikální procesy: Plošné nebo prachové krystaly mohou růst v částech profilu s vysokým teplotním gradientem ve velkých dutinách ve sněhu, např. v blízkosti kořenů stromů, pod sněhem ukrytými keři, nebo pod slunečními krustami

Z té poslední informace je patrné, že tyto krystaly mohou vznikat i u povrchu sněhového profilu a ne jen a pouze ve větší hloubce a v mase suchého sněhu.

Zásadní rozdíl ale je, že tento sníh není pro nás tak nebezpečný jako Pohárkové krystaly!!!

Dalším problémem, ale to vlastně pouze vaším osobním, může být i fakt, že při vašem chybném ale přesto „odborném“ výkladu vám nebude nikdo pořádně rozumět (zvlášť v Alpské cizině), nebo vás prostě budou považovat při nejlepším za popletu :-)))

Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka HAUTE ROUTE Šipka SKIALPOVÉ KURZY Šipka LAVINOVÉ KURZY Šipka SKIALPOVÝ RÁJ Šipka FREERIDE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení