Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info BASIC

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO BASIC


Laviny Info BASIC
 • NEBEZPEČÍ LAVIN = NEBEZPEČÍ SMRTI
 • 52% ze zasypaných v lavině je vytaženo mrtvých
 • 95% z lavin, kdy byl někdo zasypán, si uvolnili samotní lyžaři
 • deskové laviny se špatně předvídají
 • lyžování mimo kontrolované oblasti = opuštění bezpečného prostoru

Základní informace o lavinách


LAVINY - RIZIKOVÉ FAKTORY

Je tady další zima. Zatím sice, alespoň co se sněhu týká, trochu trapná. Příroda si s námi zahrává a nám naštěstí nezbývá nic jiného, než se s tím smířit. Zatím to tedy sice není nic moc, ale nebudu určitě sám, kdo se už moc a moc těší na pořádný sněžení. Kdo se těší na pořádnou jízdu v prašanu... A ke sněžení ruku v ruce patří i laviny. Nenechte se zmást malým množstvím sněhu, o to může být za určitých podmínek situace zákeřnější.

Základem vašeho bezpečného pohybu v terénu, kde mohou případně hrozit sesuvy sněhu, je především váš velmi, velmi odpovědný a opatrný přístup tzv. defenzivní chování. Váš postup terénem by měl být v první řadě úměrný vašim „lavinovým“ znalostem a zkušenostem. Ale dejte si velký pozor právě na pojem: zkušenost ...


„Odborníci pozor! Lavina neví, že jste odborníci!“ André Roch


KDY TEDY PŘEDEVŠÍM VZRŮSTÁ LAVINOVÉ NEBEZPEČÍ:
 1. navátý sníh - nový sníh v kombinaci s větrem, velmi nebezpečný je ale i samotný vítr bez sněžení, sledujte větrná znamení
 2. nesoudržná vrstva vzniklá masivním oteplením, případně deštěm
 3. nesoudržná vrstvička vzniklá nově uvnitř sněhového profilu, dlouhodobým působením nízkých teplot


ALARMUJÍCÍ ZNAKY >> URYCHLENÉ UKONČENÍ TÚRY:
 1. špatný pocit, zlá předtucha!!!
 2. praskavé zvuky ve sněhové pokrývce při chůzi či sjezdu!!!
 3. čerstvé laviny v našem okolí!!!JAKÝM ZPŮSOBEM SI ROZDĚLIT DALŠÍ POZOROVÁNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ:

1. člověk, skupina – naše ale také i cizí
(počet, zkušenosti, znalosti, vybavení, volba trasy, taktika, ...)
2. terén, trasa
(expozice, sklon, tvar, ...)
3. počasí a sněhové podmínky
(viditelnost, sněžení, vítr, teplota, sněhový profil, ...)


PAMATUJTE SI:
 • s přípravou začněte s předstihem už v klidu vašeho domova
  (plán, vybavení, kurzy, nácvik, lavinová předpověď, předpověď počasí, internet, literatura, průvodce, mapy, ...)
 • další pozorování neustále upřesňujte, pamatujte na neustálý vývoj lavinové situace
 • a také si pamatujte, že nejlepší ochranou proti lavinám je naučit se „dívat“ kolem sebe a „poslouchat“ příroduPanák

1. ČLOVĚK, SKUPINA – NAŠE ALE TAKÉ I CIZÍ

PŘÍLIŠ VELKÁ SKUPINA
 • 5 a více lidí (příliš velké zatížení, problém s disciplinovaností a opatrností, koordinace skupiny, ...)
 • možné větší problémy s nezkušenými, technicky či fyzicky slabšími, vybavením, výstrojí, ...
 • pozor na příliš mnoho dalších cizích skupin či lidí v našem okolí

IDEÁLNÍ SKUPINA
 • nejlépe 3 – 4 lidi (dostatečné zkušenosti, vyrovnanost, vybavení, ...)
 • celková sehranost, nácvik záchranných akcí, První pomoc
 • bezpečnostní rozestupy:
  výstup od 30° – 10 m
  sjezd - 50 m, od 35° – po jednom (taktika sjezdu, určení bezpečných koridorů, ...)
  kritická místa – pokud vůbec, tak po jednom

NEVHODNÉ ZATÍŽENÍ, ŠPATNÁ VOLBA TRASY
 • traverzy v horních partiích žlabů, dolíků
 • vstup do míst s navátým sněhem
 • nevhodné zatížení (pohyb bez rozestupů, skoky, pády, ...)

DEFENZIVNÍ VOLBA TRASY
 • vždy pokud si nebudete na 100% jisti, považujte svah za nebezpečný!!!

LIDSKÝ FAKTOR - ČASTÉ CHYBY
 1. CHYBY V ROZHODNUTÍ:
  Většina lavinových neštěstí se stala ne proto, že nebylo možné rozpoznat hrozící riziko, ale proto, že došlo ke špatnému subjektivnímu vyhodnocení a odpovídajícímu chování!!!
 2. ILUZE/ LIMITY VNÍMÁNÍ:
  V mlze nebo difúzním světle nemůžeme správně ohodnotit terén. Ve vichru či bouřlivém počasí nemůžeme zaslechnout praskavé zvuky!!!
 3. EMOCEMI OVLIVNĚNÉ VNÍMÁNÍ:
  Často vidíme jen to, co vidět chceme. Máme tendenci přijímat informace, které jsou příznivé pro naši túru!!!
 4. PŘECEŇOVÁNÍ:
  Zatím vždy všechno dopadlo dobře! To se nám nemůže stát. máme to pod kontrolou…
 5. SKUPINA:
  Tendence skupiny přijmout vyšší riziko. soutěž v rámci skupiny nebo mezi skupinami. Přítomnost dalších skupin (podívej, oni tam jdou taky…)!!!
 6. SLABÁ KOMUNIKACE:
  V rámci skupiny (např. dodržování rozestupů, určení trasy sjezdu, …). Rozuměl každý instrukcím? Mohu se spolehnout, že se skupina bude řídit mými instrukcemi!!!


2. TERÉN – EXPOZICE, SKLON, TVAR, ...

NEVHODNÁ ORIENTACE
V zimních měsících:
 • sever a severovýchod (především stinné svahy)
Na jaře:
 • jih a jihozápad

VHODNÁ ORIENTACE
V zimních měsících:
 • jih a jihozápad
Na jaře:
 • sever a severovýchod
Pozor i na orientaci jednotlivých částí svahů, žlabů!

SKLON SVAHU
V zimních měsících:
 • naučte se číst sklony svahů z mapy
 • naučte se odhadovat sklony svahů přímo v terénu (nejen přímo v místě, kde se momentálně nacházíte, ale i sklony vzdálenějších částí svahů)
VZTAH MEZI STUPNI LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ A SKLONEM SVAHU:

HŘEBENY, SEDLA
 • dá se očekávat silné působení větru
  (pozor, v rámci terénu se často vítr stačí i do jiných směrů » jiné působení větru!)
 • pozor na závětrnou stranu!
 • pozor na převěje!
 • pozor za špatné viditelnosti!

SVAH NADE MNOU, NEVYSYPE SE NA MNE?
 • nepodcenit přípravu túry (práce s mapou)!
 • správný odhad sklonu (nutno trénovat)!
 • pozor na lavinové pasti (dolíky, menší výšvihy, ...)
 • zbytečně se zde nezdržovat, nestanovat, nesvačit, ...

SVAH PODE MNOU
 • ideální trasa
 • pozor ale ať se nedostanete až do pásma odtrhu!

KRITICKÉ TVARY: MULDY, ŽLABY, STRMÉ VÝŠVIHY
 • obzvlášť pozor na menší žlábky či muldy (dolíky), ty můžete svou vahou daleko snadněji uvolnit!
 • naučte se odhadovat odtrhové zóny v rámci svahu

HŘBET
 • ideální trasa
 • hledat výhodnější návětrnou stranu

EXPONOVANÉ MÍSTO, NEBEZPEČNÉ ÚSEKY
 • ledovec, trhliny, séraky
 • skalní prahy, ledové stupně, strmé sněhové úseky
 • pomalejší postup, možnost pádu

SVAH PROSTOUPENÝ SKALAMI
 • svah je skalami rozdělován na menší úseky, které mnohem snáze uvolníte
 • správný odhad sklonu (nutno trénovat)!
 • pozor na jaře, kámen mnohem více jímá teplo!

ŘIDKÝ LES, VYSOKÉ STROMY
 • pozor na strmé lesní úseky
 • spadané listí – ideální skluzná plocha3. POČASÍ A SNĚHOVÉ PODMÍNKY

ŠPATNÁ VIDITELNOST
 • špatná volba bezpečné trasy
 • nelze sledovat okolí
 • znalost terénu v létě NEZNAMENÁ znalost terénu v zimě!
 • UKONČENÍ TÚRY!

KRITICKÉ MNOŽSTVÍ NOVÉHO SNĚHU
 • 10 – 20 cm NÍZKÉ NEBEZPEČÍ
 • 20 – 30 cm STŘEDNÍ NEBEZPEČÍ
 • 30 cm a více KRITICKÁ SITUACE
POZOR: Platí pouze za bezvětří!!! Sníh musí být volný! Když ho naberete na lopatu nebo dlaň nedrží tvar a ihned se sesype! Jakmile ale působil vítr nebo částečně i sluníčko je nutné výšky sněhu dělit dvěma a začít se pomalu bát desek!

ČERSTVĚ NAVÁTÝ SNÍH
 • výrazné znamení, kam se nepokoušet vůbec vstupovat!!!
 • pozor na výlomy sněhu od lyží při dělání otoček nebo šlapání stopy!
 • stále sledovat působení větru. Pozor mění se v rámci celého terénu (jak síla tak i směr)!
 • DESKOVÉ LAVINY!!!

MASIVNÍ OTEPLENÍ, DEŠTĚ
 • vypadávají svahy, které by jinak zůstaly stabilní
 • pozor i na návrat na chatu nebo do údolí v odpoledních hodinách z túry
 • pozor na náhlý příchod jara
 • pozor na výrazné působení sluníčka (lavinový stupeň se tak může zvýšit klidně i o dva stupně během jediného dne)
 • ZÁKLADOVÉ LAVINY Z MOKRÉHO SNĚHU!!!

DLOUHODOBÉ MRAZY
 • teploty pod – 8 °C déle než týden
 • vznik nových nestabilních vrstev
 • obecně pozor na stinné svahy či jejich části
 • pozor na výlomy sněhu od lyží při dělání otoček nebo šlapání stopy!

MNOHO ROZDÍLNÝCH VRSTEV V RÁMCI SNĚHOVÉHO PROFILU
 • zvlášť pozor na výrazný rozdíl v tvrdosti jednotlivých vrstev (kritický rozdíl jsou 3 stupně a víc) a to včetně podkladu
 • už průběh počasí vám může hodně napovědět
 • sněhové profily často naleznete v lavinové předpovědi

Schémata tvrdosti profilu:
NESTABILNÍSTŘEDNĚ STABILNÍ
NestabilníStředně stabilní

MÁLO VRSTEV NEBO PODOBNÉ
 • lepší pro přenos zatížení (přenos je plynulejší bez výrazného skoku)
 • pozor ale na pozdější vznik nových nestabilních vrstev

Schémata tvrdosti profilu:
STABILNÍ
Stabilní

SNĚHOVÝ PROFIL
 • hledejte obzvlášť málo pevné vrstvy
 • sledujte, co je nad nimi a správně vyhodnoťte situaci
 • udělejte si také test stability „Klouzavý blok“
 • snažte se neustále učit „číst sníh“

ČASTO JEŽDĚNÉ SVAHY
 • sesedání svahu probíhá pravidelně, ale přesto buďte opatrní!
 • pozor na sousední „neježděné svahy“!
 • ne každá stopa znamená, že je svah často ježděn!


Šipka MATTERHORN 2019 Šipka MONT BLANC 2019 Šipka MONTE ROSA 2019 Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka ALPSKÁ TRILOGIE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení