Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info BASIC

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO BASIC


Laviny Info BASIC
 • NEBEZPEČÍ LAVIN = NEBEZPEČÍ SMRTI
 • 52% ze zasypaných v lavině je vytaženo mrtvých
 • 95% z lavin, kdy byl někdo zasypán, si uvolnili samotní lyžaři
 • deskové laviny se špatně předvídají
 • lyžování mimo kontrolované oblasti = opuštění bezpečného prostoru

Základní informace o lavinách


LAVINOVÉ ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍKOMPENZACE RIZIK

Kompenzace rizik POZOR:

Bezpečnostní vybavení může vyvolávat falešný pocit bezpečí. Jakékoliv zvýšení bezpečnosti je k ničemu, pokud jste ochotni přistoupit opět na větší riziko (tzv. kompenzace rizik).


 • POUZE CHOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA UVĚDOMOVÁNÍ SI RIZIK A VYHÝBÁNÍ SE RIZIKOVÝM SITUACÍM, JE JEDINOU OCHRANOU PROTI SMRTI V LAVINĚ !!!
ZÁKLADNÍ METODY POUŽITÍ

Následující metody, které mohou být použity ke snížení úmrtnosti při lavinových neštěstích (ne všechny jsou ale doporučované !!!):

A) SNÍŽENÍ ROZSAHU ZASYPÁNÍ
(ABS - LAVINOVÝ AIRBAG a jeho různé modifikace, VYSÍLAČKA)

Úmrtnost úplně zasypaných v lavině je velmi vysoká 52,4% bez ABS v porovnání s pouhými 4,2% částečně zasypanými, nebo vůbec nezasypanými…

Kompenzace rizik
 • JAKÉKOLIV OPATŘENÍ, KTERÉ SNÍŽÍ PRAVDĚPODOBNOST ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ, ZNAMENÁ SNÍŽENÍ ÚMRTNOSTI!!!

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ, KTERÉ REDUKUJE RIZIKO ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ JE MNOHEM VÍCE EFEKTIVNÍ, NEŽ VYBAVENÍ, KTERÉ PROBLÉM ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ NEŘEŠÍ.

A proto sem řadím i vysílačku a přimlouvám se o její daleko častější používání. Mám tím především na mysli navigování ostatními kamarády z bezpečného místa přímo při jízdě. Za určitých okolností a při špetce štěstí se dá, když už nic jiného, alespoň rychleji reagovat...B) SNÍŽENÍ DOBY ZASYPÁNÍ
(LAVINOVÝ PES, LAVINOVÝ PŘÍSTROJ, AVALANCHE BALL, RECCO, SONDA, LOPATA, VIRGULE, ... seřazeno podle rychlosti hledání)

Pokud je oběť v lavině zasypána úplně a to tak, že nemůže být nalezena na povrchu, mohou nezasypaní kamarádi snížit čas zasypání a tím také úmrtnost pomocí lokalizace zasypaného lavinovým přístrojem či sondou. Čas zasypání zahrnuje nejen čas nalezení oběti, ale také její vyproštění. Všechny vyhledávací pomůcky jsou ale efektivní pouze spolu s lopatou a sondou.

Kompenzace rizik

C) PRODLOUŽENÍ ČASU PŘEŽITÍ BĚHEM ÚPLNÉHO ZASYPÁNÍ
(VZDUCHOVÁ KAPSA, AVALUNG TM)

Pokud je úplně zasypaná osoba schopna zprůchodnit dýchací cesty a vytvořit si vzduchovou kapsu před ústy a nosem, prodlouží si tak čas na přežití. To také současně zvyšuje čas potřebný na vyproštění a zlepšuje šanci na přežití. AVALUNG TM bezpečnostní vesta obsahuje dýchací systém, který vytváří umělou oddělenou dýchací a výdechovou kapsu. Tuto možnost zde uvádím jen kvůli úplnosti. Ale používání tohoto záchranného prostředku je IKARem přímo nedoporučováno !!!

Kompenzace rizik

PRAVDA, KTEROU JE POTŘEBA SI NEUSTÁLE OPAKOVAT !!!

POZOR:
 • ANI LAVINOVÝ PES, ANI LAVINOVÝ PŘÍSTROJ A DOKONCE ANI LAVINOVÁ SONDA NEHLEDÁ ČLOVĚKA !!!

Nikdy totiž nemáte jistotu, že to co vám váš vyhledávací prostředek označuje, je opravdu vámi hledaný kamarád !!!

 • lavinový Pes hledá lidský pach, označuje nám tedy místo s nejvýraznějším průstupem pachu !!!
 • Lavinový přístroj hledá signál jiného lavinového přístroje, označuje nám tedy místo s nejsilnějším signálem !!!
 • Lavinová sonda hledá předměty s odlišnou tvrdostí než je prohledávaný sníh, označuje nám tedy jakékoliv tvrdší a někdy i méně tvrdé předměty, které sondě stojí ve sněhu v cestě !!!
 • Ani Recco destička na tom není jinak ...

Pouze překrytím pozitivních nálezů těchto jednotlivých lavinových vyhledávacích prostředků může naše jistota narůstat, ale do poslední chvíle 100% jistotu prostě nemáme !!!

Příklad:
Zasypaný baťoh, ve kterém zůstal zapnutý lavinový přístroj, navíc i s bundou s Recco destičkou ... Všechny výše uvedené lavinové vyhledávací prostředky se nespletou a rozhodně najdou to, co hledají ... Ale možná to nebude přesně to, co chcete nalézt vy ... Pouze lavinový pes by vás mohl v tom to případě a za určitých okolností navézt na vašeho kamaráda (rozhoduje pouze intenzita pachu).LAVINOVÉ ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ – ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

Bezpečnostní vybavení, kterou můžete mít vy právě při sobě podle možnosti použití:

 • v rámci KAMARÁDSKÉ POMOCI (nejefektivnější pomoc!!!)
Toto tvoří absolutní základ pro KAŽDÉHO:
Kompenzace rizik
 • MOBIL NEBO VYSÍLAČKA
 • LAVINOVÝ PŘÍSTROJ
 • LAVINOVÁ SONDA
 • LAVINOVÁ LOPATA
 • ZÁCHRANNÝ MATERIÁL


Nejlépe ještě doplnit:
- ABS – LAVINOVÝ AIRBAG či jeho modifikace
Kompenzace rizik


Pokud nemáte ABS – lavinový airbag dá se použít ještě:
- AVALANCHE BALL
Kompenzace rizik

POZOR:
ABS LAVINOVÝ AIRBAG A AVALANCHE BALL JE BEZ LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE, LOPATY A SONDY ÚPLNĚ NA NIC!
 • v rámci ORGANIZOVANÉ POMOCI (obrovský problém v časové dostupnosti !!!)
  • LAVINOVÝ PES (nutný perfektní výcvik)
  • RECCO (speciální destička zašitá v oblečení či nalepená na botách)


LAVINOVÉ ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ – CENA ZA ŽIVOT

Kompenzace rizik Kompenzace rizik
TEPRVE VE CHVÍLI, KDY STOJÍTE TVÁŘÍ V TVÁŘ FAKTU, ŽE KVŮLI VAŠEMU PODCENĚNÍ LAVINOVÉHO NEBEZPEČÍ (A KDY ANI JEDEN Z VÁS NEMÁ ŽÁDNÉ ZÁCHRANNÉ LAVINOVÉ VYBAVENÍ K DISPOZICI) NEBO PROSTĚ DOŠLO KE ŠPATNÉ VOLBĚ PŘI KOUPI LAVINOVÝCH ZÁCHRANNÝCH POMŮCEK (KTERÉ BUĎ NEVYDŽELY VAŠE HOREČNÉ POUŽITÍ, ČI VYKAZUJÍ URČITÉ PROBLÉMY PŘI SVÉM FUNGOVÁNÍ), A KDY
VÁM TÉMĚŘ NADOSAH UMÍRÁ VÁŠ KÁMOŠ NEBO KÁMOŠKA
A VY JSTE TÍM ZTRATILI ŠANCI MU POMOCI, SI UVĚDOMÍTE NICOTNOST TĚCH NĚKOLIKA
UŠETŘENEJCH TISÍCOVEK ČI GRAMŮ VÁHY…!!!


LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - ÚVOD

Kompenzace rizik Kompenzace rizik Kompenzace rizik Lavinový přístroj - vysílač a přijímač elektromagnetických vln určený pro použití při lavinovém neštěstí
Lavinový vysílač – pouze vysílač elektromagnetických vln (speciální použití, pro túry zcela nevhodný !!!)
Lavinový přijímač – pouze přijímač elektromagnetických vln (speciální použití, pro túry zcela nevhodný !!!)

POZNÁMKA:

Právě z tohoto důvodu se přimlouvám k používání termínu „Lavinový přístroj“. Termín lavinový vyhledávač by mohl být zavádějící a opisovat pořád dokola všechny možný funkce, které máme na mysli mi přijde úchylný. V němčině se používá zkratka LVS (LVS tzn. Lawinen Veschütteten-Sucht čili zasypaných hledač), takže problém s určením konkrétní funkce přístroje opět hapruje... No a používání zkratek bych stejně radši nechal složkám, které by bez nich už snad ani nemohli fungovat...

Vás problém pojmenování nemusí tolik pálit při samotném používání. Ovšem ve chvíli, kdy se „něco takového“ chystáte pořídit, buďte opatrní... (Samotný Lavinový vysílač či přijímač jsou totiž cenově celkem lákavý...)

LAVINOVÝ PŘÍSTROJ

Všechny tyto lavinové přístroje mají ale společný základ a to je schopnost přístroje vysílat nebo přijímat a následně vyhodnocovat elektromagnetický signál o frekvenci 457 kHz. Tato frekvence je dnes už jednotná u všech možných typů a je zvolena tak, aby signál mohl bez větších problémů procházet sněhem a příliš mu nevadilo ani určité „zastínění“ skalami či obdobnými prvky.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Pozor, nezaměňujte tento systém vyhledávání s fungováním tzv. RECCO systému. Tento systém pracuje úplně na jiném principu a nelze ho tedy vzájemně kombinovat s lavinovými přístroji a nelze ho navíc použít v rámci Kamarádské pomoci !!! (viz. RECCO systém)

První lavinový vysílač („Skadi“) byl vyvinut v roce 1968 panem Lawtonem v USA. Po dlouhé roztržce mezi Rakouskem a Švýcarskem kvůli frekvenci mohla být díky úsilí IKARu „už“ v roce 1984 zvolena optimální frekvence 457 kHz. Technologie lavinového přístroje se zlepšuje každý rok, stal se snadněji obsluhovatelný a menší a díky digitalizaci poskočil zase dál. Při zpětném pohledu se dá říct, že přístroj sice zlepšil šance na přežití zasypaných, ale ne tak moc, jak se od něj očekávalo.

Použití lavinového přístroje k lokalizaci zasypaného snižuje průměrný čas vyproštění ze 120 na 35 minut, ale zároveň snižuje úmrtnost pouze ze 76% na 66%. Tento rozpor je způsobený prudkým poklesem křivky přežití. Ve 27% všech hledání, kdy určení místa pomocí lavinových přístrojů nebylo prováděno okamžitě kamarády ale organizovaným záchranným týmem, byla úmrtnost 97%.Po 35 minutách se pravděpodobnost, že zasypaný přežije už snížila na velmi nízký stupeň, při kterém zůstává téměř konstantní. Snížení periody zasypání ze 120 na 35 minut proto má minimální vliv na přežití.

 • LAVINOVÝ PŘÍSTROJ TEDY POSLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU POUZE, POKUD MŮŽE BÝT ODBORNĚ POUŽIT NEZASAŽENÝMI KAMARÁDY OKAMŽITĚ PO ZASYPÁNÍ SVÉHO DRUHA. A TO POUZE S JEHO DOKONALE NATRÉNOVANÝM POUŽITÍM.

Mnoho skialpinistů, freeriderů, snowboardistů není schopno používat tento lavinový přístroj. Tato pomůcka funguje pouze pokud ji používá někdo, kdo má natrénované její praktické použití. Jeho efektivnost závisí na schopnostech toho, kdo s ním pracuje. Praktické zkušenosti s používáním lavinového přístroje jsou absolutně nezbytné !!!LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

ZAVEDENÉ ROZDĚLENÍ LAVINOVÝCH PŘÍSTROJŮ (podle zpracování přijmutých informací):
ANALOGOVÉ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE
 • klasický vysílač a přijímač elektromagnetických vln
 • okamžitě reaguje na přijímaný signál (reaguje zvukem nebo v kombinaci s vizuální signalizací a to nezávisle na počtu antén !!!)
 • ZÁKLADNÍ PROBLÉM PŘI POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ NEJSOU PŘÍSTROJE SAMI, ALE VAŠE SCHOPNOST ROZPOZNAT RYCHLE A SPRÁVNĚ ZMĚNU INTENZITY REAKCE PŘÍSTROJE !!!
  (Ideální tedy pro ty z vás, kteří máte absolutní sluch...)

1. ANALOGOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ POUZE ZVUKEM:
Kompenzace rizik


2. ANALOGOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ ZVUKEM I VIZUÁLNĚ:

Kompenzace rizik

VÝHODY:
 • výrazně velký dosah (viz. výsledky Nezávislého testu HS ČR)
 • celkem jednoduché a rychlé hledání (při jednom či více vzdáleně zasypaných)
 • analogové lavinové přístroje v kombinaci s digitálními jako jejich doplněk mohou zlepšit dosah a urychlit tzv. „jemné dohledání“ (není potřeba pracovat tak pomalu jako pouze s digitálními) nebo vylepšit hledání více zasypaných
 • nízká energetická náročnost
NEVÝHODY:
 • náš sluch má určitá omezení a někomu může dělat problém rozlišit nejen dvojnásobný signál ale i schopnost rozlišovat zvyšování či zeslabování intenzity zvukového signálu...
 • VELKÝ PROBLÉM PŘI VÍCENÁSOBNÉM ZASYPÁNÍ!!! Zvlášť pokud jsou zasypaní blízko u sebe... Naše rozlišovací schopnosti jsou prostě omezené...
 • PROBLÉM PŘI HLUBOKÉM ZASYPÁNÍ!!! (2 – 5 m a více)
 • NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM, KDYŽ VE STRESU ZAPOMENETE REGULOVAT INTENZITU REAKCE PŘI DOSAŽENÍ JEJÍHO MAXIMA!!!
 • jelikož analogové přístroje jsou mezi lidmi už nějaký pátek, je možné, že se vám do rukou mohou dostat už opravdu velmi fousaté a hodně používané kousky s výraznými problémy při vysílání či příjmu signálu.
MŮJ TIP:
 • Jednoznačně bych doporučil ANALOGOVÉ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE REAGUJÍCÍ NEJEN ZVUKEM ALE I VIZUÁLNĚ A SOUČÁSTÍ BY MĚLY BÝT SAMOZŘEJMĚ I SLUCHÁTKA!!!
 • A navíc bych se s nimi snažil MAXIMÁLNĚ TRÉNOVAT!!!

3. DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJE V KOMBINACI S ANALOGOVÝMI JAKO JEJICH DOPLNĚK: Kompenzace rizik


DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE
 • snaha o vylepšený vysílač a přijímač elektromagnetických vln
 • aby se odboural problém našich rozlišovacích schopností (největší problém při hledání s analogovými přístroji) je přijímaný signál zpracováván mikroprocesorem do grafických symbolů (Pozor, reaguje s určitým zpožděním!!!)
 • k co nejpřesnějšímu určení polohy hledaného přístroje potřebuje více antén (nejlépe 3)
  • použití informací k přepočtu pouze z 1 antény je nedostatečné a má za následek nepřesné a místy až chaotické informace
  • ale i použití informací ze dvou antén má své hranice

1. DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 1 ANTÉNA:
Kompenzace rizik

U těchto přístrojích se projevila snaha o usnadnění hledání s analogovými lavinovými přístroji. Jak se později ale ukázalo, byl to krok stranou. Přepočet přijímaných informací získaných jednou anténou je zmatečný, protože získané informace jsou nedostatečné!!! Jejich hlavní přínos spočívá především v tom, že ukázal dalším výrobcům, kudy se už nikdy nevydávat ...

Jemné dohledávání s přístrojem M2 (ukázka z nezávislého testu HS ČR): Kompenzace rizik

Je patrné, že nalézt konkrétní hledaný lavinový přístroj s těmito vyhledávači je výrazně problémové. Pamatujte si, že vámi zjištěné maximum pomocí problémových lavinových přístrojů, nemusí být vždy maximem reálným. Je nutné prověřovat i další okolí s dostatečným přesahem!!! Sebere to hodně času, ale nesmíte panikařit ...

MŮJ TIP:
 • Při hledání s těmito přístroji se vám vyplatí je otočit displejem dolů (a nenechat se mást nesmyslným přeskakováním hodnot) a hledat s nimi jako s klasickými analogy pomocí zvuku.


Kompenzace rizik

V tomto případě došlo k nepochopitelnému zopakování chyb z minulosti!!! Navíc se právě v tomto případě výrazně promítly i nově nakupené a nesmyslné chyby:

 • minimální dosah na samotné hranici únosnosti
 • odbourání analogového zvukového výstupu
 • velmi problémové vícenásobné vyhledávání
 • velmi problémové umístění páčky v poloze VYPNUTO
Heslo dodavatele:
 • Pro freeride či skialp není nic lepšího – platí pouze pro ty, kteří chtějí být JENOM nalezeni (těžko s ním ale mohou rychle hledat své kamarády, jedná se o VELMI, VELMI sobecký přístup)
 • Cena je tak nízká, aby se přístroj dostal ke každému – krásná myšlenka, ale taky platí hláška: Nechci slevu zadarmo!
Dosah přístroje Pieps Freeride (ukázka z nezávislého testu HS ČR):

Kompenzace rizik

Jemné dohledávání s přístrojem Pieps Freeride (ukázka z nezávislého testu HS ČR):

Kompenzace rizikMŮJ TIP:


2. DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 2 ANTÉNY: Kompenzace rizik

Snaha o další vylepšení práce s lavinovými přístroji. Ve své době znatelné usnadnění hledání. Narazili ale na svůj strop:

 • kratší dosah než analogové přístroje
 • určité problémy při jemném dohledání
 • velmi problémové vícenásobné vyhledávání

Snaha o použití některých přídavných funkcí, které ale v konečném důsledku nefungují vždy na 100%:

 • omezení hledaného signálu

Všechny tyto zápory vedly a vedou k současnému či volitelnému použití analogového systému vyhledávání:

 • vylepšení dosahu
 • vylepšení jemného dohledání
 • vylepšení vícenásobné vyhledávání
Podrobné výsledky jednotlivých přístrojů si prohlídněte v nezávislém testu HS ČR. MŮJ TIP:
 • Pokud si nebudete klást přehnané požadavky, je volba lepších dvou anténových lavinových přístrojů celkem rozumnou volbou, ale ...


3. DIGITÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE – 3 ANTÉNY:
Kompenzace rizik

Snaha o využití systému tří antén. Jenže ... jenže výsledek moc nepřesvědčil.

Kompenzace rizik

Zatím asi nejpodařenější digitální lavinové přístroje.

 • celkem rozumný dosah
 • výborné jemné dohledání
 • velmi slušné vícenásobné vyhledávání (zablokování nalezeného signálu)

U každého z nich se objevují další různé vychytávky. Podrobné info naleznete v tomto přehledu.

Snaha o použití některých přídavných funkcí, jejichž použití v terénu může být ale v konečném důsledku svým způsobem nebezpečné:

 • kompas
 • výškoměr
 • teploměr
Podrobné výsledky jednotlivých přístrojů si prohlídněte v nezávislém testu HS ČR.

MŮJ TIP:
 • Patří sice mezi nejdražší lavinové přístroje, ale pokud nemáte možnost neustále trénovat hledání se slušnými analogovými lavinovými přístroji, je to vaše nejlepší volba.


SPECIÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE
- klasický vysílač nebo přijímač elektromagnetických vln
- speciální určení (profi, nácvik, ...)

1. SPECIÁLNÍ LAVINOVÉ VYSÍLAČE:
Kompenzace rizik
tzv. přezka (pouze vysílač), použití při velkých záchranných akcích. Záchranáři ale musí být dostatečně zajištěni. Pro normální použití je ale absolutně nevhodná !!!speciální vysílač pro psy, zajištění pro záchranné psi nejen do lavin ale i do míst postižených například zemětřesením. Pro normální použití je ale absolutně nevhodná !!!2. SPECIÁLNÍ LAVINOVÉ VYHLEDÁVAČE:
Kompenzace rizik
speciální vyhledávač pro psy.
Pro normální použití je ale absolutně nevhodná !!!3. SPECIÁLNÍ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE:
Kompenzace rizik
„lavinové“ přístroje určené i pro jiné speciální použití než je lavinová nehoda
Pro normální použití je ale absolutně nevhodná !!!4. SPECIÁLNÍ TRÉNINKOVÉ LAVINOVÉ PŘÍSTROJE NEBO CELÉ TRÉNINKOVÉ SYSTÉMY:
Kompenzace rizik
lehký speciální tréninkový vysílač, možnost simulování vysílání různých lavinových přístrojů: Barryvox opto 3000, Barryvox VS 2000, VS 68, Pieps, Ortovox M1 a M2, Arva 457, TrackerPřenosné tréninkové systémy, rúzné varianty, možnosti nasimulování různých lavinových přístrojů, ... Kompenzace rizik


Tréninkové systémy vybudované „na pevno“ v různých velkých střediscích. Vřele doporučuji vyzkoušet si své schopnosti na těchto trenažérech. Možnost volby počtu zasypaných, časového limitu, možnost souhry vašeho „týmu“. Pokud chcete jezdit mimo sjezdovky v těchto střediscích, začněte nejdřív tady !!! Kompenzace rizik


LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – DOPORUČENÁ KRITÉRIA PŘI KOUPI
SPOLEHLIVOST A RYCHLOST !!!
 • dosah přístroje (největší časová úspora)
 • výborná, spolehlivá a jednoduchá obsluha
 • rychlé ale i plynulé hledání „bez překvapení“
 • vyhledávání více zasypaných (rozlišení 1, 2, 3 a více hledaných signálů)
 • dokonalé zablokování nalezených signálů (hodí se i „scanování“, ale není až zase tak důležité)
 • možnost pracovat s nimi za tmy či při oslnění sluníčkem
 • ...
 • a až teprve na konci je cena
  • jako každé jiné značkové zboží jsou i lavinové vyhledávače k dostání především ve specializovaných prodejnách či u dovozců, tady můžete zkoušet uplatňovat různé slevy, další možností je třeba pokus o nákup více kusů najednou například pro oddíl ... dejte si ale pozor na koupi tzv. setů (souprava lavinového přístroje, sondy a lopaty, ... )!!! Málokdy se vám totiž podaří, že nakoupíte vše tak, abyste mohli být se vším spokojeni!!! Znáte to: „Nechci slevu zadarmo ...“
  • jako každá elektronika se dnes dají lavinové přístroje pořídit bez problémů i na internetu a právě toto je asi nejsnazší způsob, jak se dostat k nějakým výraznějším slevám, stačí jen šikovně hledat ... a slevy mohou dělat i přes 30% !!!
  • a pokud máte navíc možnost odpočtu DPH dostáváte se až na 50% ceny ...
LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – NA CO SI DÁT POZOR
Kompenzace rizik
 • starý přístroj (například z bazaru, nebo za podezřele super cenu, ...)
 • krátký dosah
 • špatná (s rukavicemi nebo bez) či složitá obsluha
 • chybějící funkce na vyhledávání více zasypaných
 • špatná nebo chybějící možnost pracovat s nimi za tmy či při oslnění sluníčkem
 • omezeně fungující a nechráněné LCD displeje
 • dlouhé zpracování dat
 • kolísání při vysílání či příjmu signálu
 • chybějící reproduktor či sluchátka u analogových přístrojů
 • možnost vybití baterek v baťohu
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Zvlášť pozor na:
 • automatické přepínání z módu „hledání“ na „vysílání“ – u některých přístrojů prodleva až několika drahocenných minut!!! Mnohem lepší je v případě dodatečného nebezpečí s celou situací dopředu počítat a přístroj okamžitě ručně přepnout a fofrem ho zastrčit kamsi do bezpečí před případnou ztrátou. Toto automatické přepínání vás také může docela rozhodit při intenzivním hledání aniž by jakákoliv další lavina spadla.
  (Výborné řešení tohoto problému nabízí Ortovox S1)
 • zavěšení přístroje na ruce za gumičku proto může být životu nebezpečné!!!
 • existují také jen samotné vysílače nebo naopak jen samotné přijímače - ty jsou určeny pro zcela speciální účely nebo na trénink!!!
 • Lavinová komise Ikaru kritizuje doplňkové funkce nových lavinových vyhledávačů (teplota, nadmořská výška, kompas, ...)
  – možnost zasažení lavinou ve chvíli, kdy držíme takový lavinový vyhledávač v ruce a hledáme cestu…
LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – JAK NOSIT LAVINOVÝ PŘÍSTROJ
Kompenzace rizik
 1. lavinový přístroj nosíme na popruzích, co nejblíže k tělu
  (na spodním prádle)
  • každá další vrstva oblečení vytváří další ochranný štít před ničivými účinky laviny
  • každá další vrstva oblečení vytváří další ochranný štít před chladem venkovního prostředí
  • blízkost vašeho těla naopak lavinový vyhledávač zahřívá
 2. lavinový přístroj nosíme na popruzích upnutý na hrudi
  • takto umístěný lavinový vyhledávač je umístěn nejblíže možně k obličeji a hrudníku
  • na tomto místě nám také nebude pravděpodobně moc překážet
  • takto umístěný lavinový vyhledávač je maximálně chráněn proti stržení (okraje oblečení jsou vzdálené jako tomu je třeba, když ho nosíte na boku)
LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – JAK NENOSIT LAVINOVÝ PŘÍSTROJ
Kompenzace rizik Kompenzace rizik
 1. NOŠENÍ LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE NA SVRCHNÍM OBLEČENÍ
  – absolutně nekrytý (pozor hlavně na jaře, nebo když je vám vedro a sundáváte si bundu)!!!
  - stržení
  - chlad
 2. NOŠENÍ LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE NA BOKU
  – velmi kritické místo proti stržení!!!
 3. NOŠENÍ LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE VE SVRCHNÍ KAPSE
  – další kritické místo proti stržení!!!
 4. NOŠENÍ LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE V JAKĚKOLIV KAPSE
  (viz. poznámka dole: POZOR, POZOR, POZOR NA)
 5. NOŠENÍ LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE V BATOHU
  – nejhorší varianta, když už lavinový vyhledávač máte!!!
  - stržení
  - chlad
 6. NOŠENÍ VYPNUTÉHO LAVINOVÉHO PŘÍSTROJE
  – co dodat!!!
POZNÁMKA:

Právě kvůli potenciální možnosti, že stržený lavinou o svoji „krabičku záchrany“ může přijít (nebo může být zničena, nebo si ji prostě nezapnul), je důležité již od začátku případného hledání s touto variantou počítat a příliš nezatěžovat budoucí práci lavinovým psům znečišťováním laviniště pachy... a to zvlášť, když jste si naprosto jisti, že se to stát nemohlo...

POZOR, POZOR, POZOR NA:
RADY NĚKTERÝCH „EKŠPERTŮ“, ŽE LAVINOVÝ PŘÍSTROJ MŮŽETE NOSIT V „ZAJIŠTĚNÉ KAPSE“. Kapsa se podle nich musí dát zapnout na zip a nesmí se po celou dobu túry otvírat.

Někteří výrobci uvádějí, že adekvátní nošení lavinového přístroje je možné v zajištěné kapse lyžařských kalhot. Navíc by měl být zajištěn poutkem, tak aby se při dalším hledání neztratil. Ale ...

... ALE VÝROBCI ROZHODNĚ NEHOVOŘÍ O JAKÉKOLIV ZAJIŠTĚNÉ KAPSE!!!> Předpokladem je, že si lyžařské kalhoty po celou dobu túry nesvléknete. Navíc se zcela jasně hovoří o kapsách u pasu nikoliv například na stehnech (tam obzvlášť může dojít k rozbití lavinového přístroje)!!!

Uvědomte si také ale prosím, že například kapsa u vesty může být celou dobu túry zajištěná, ale vesta přitom může být téměř celou dobu i s lavinovým přístrojem v baťohu, když jste si ji předtím svlékli kvůli vedru ...

MYSLETE NA SVOJI ZAPOMNĚTLIVOST A NOSTE LAVINOVÉ PŘÍSTROJE RADĚJI PŘIPEVNĚNY NA TĚLO KLASICKY POMOCÍ POPRUHŮ, TŘEBA I V PŘÍDAVNÉ KAPSIČCE. BUDETE TAK MÍT CELOU DOBU TÚRY KLID ...


LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – KONTROLA STAVU BATERIÍ
Kompenzace rizik PROVÁDĚT VŽDY A VČAS:

1. VŽDY před túrou po zapnutí KONTROLA STAVU BATERIÍ
(minimálně 70% nebo dle doporučení výrobce!!!)

- Lavinové přístroje s displejem: po zapnutí do vysílacího módu se automaticky objeví stav baterií. Test baterií se provádí automaticky a v určitých konkrétních časových intervalech.

- Lavinové přístroje bez displeje: většinou pomocí led diody, která v pravidelných intervalech signalizuje, že lavinový přístroj bez problémů pracuje. Jak na tom jsou baterie, poznáme ihned po zapnutí přístroje podle počtu rychlých probliknutí této led diody. Každý výrobce udává, při jakém počtu jsou baterie nabité maximálně a kdy je nabití minimální tedy ještě vhodné k dalšímu a bezpečnému používání. Například u lavinového přístroje F1 (Ortovox): maximum 30x a 15x je minimum.

POZOR:
 • Do lavinových přístrojů nikdy NEDÁVEJTE NABÍJECÍ baterie!!!
 • vždy s sebou noste náhradní a odpovídající baterie!!!
 • po sezoně baterie z přístroje vyjměte!!!
 • před každou sezónou vložte baterie nové!!!
 • pozor na vybití baterií u lavinových přístrojů Arva i ve vypnutém stavu (jde to docela snadno)!!!


PRŮBĚH STAVU BATERIÍ:
Právě tento prudký zlom u nabíjecích baterií je důvodem, proč je v tomto případě rozhodně nepoužívat!!! Kompenzace rizik

LAVINOVÝ PŘÍSTROJ – KONTROLA FUNKČNOSTI PŘÍSTROJE
Kompenzace rizik
PROVÁDĚT VŽDY A VČAS:

2. VŽDY před túrou po zapnutí VZÁJEMNÁ KONTROLA FUNKCÍ – HLEDÁNÍ I VYSÍLÁNÍ!!!

- Lavinové přístroje jsou jen přístroje. A tak je možné, že čas od času se s nimi může něco stát...

- Druhým ale mnohem důležitějším důvodem je fakt, že jsme jen lidi a lidský faktor dokáže divy. (Nejhorší okamžik je situace, že je v lavině zasypán člověk, který sice má lavinový přístroj a dokonce ho má i správně na sobě přikurtován, ale z nějakého důvodu ho má vypnutý ...) Kompenzace rizik

1. FÁZE2. FÁZE3. FÁZE
 • nejprve se jeden ze skupiny postaví kousek dál ve směru túry a přepne svůj lavinový přístroj do módu vysílání
 • ostatní si přepnou své přístroje do módu hledání
 • a pak postupně jeden za druhým s odstupy (okolo 2 – 3 m) projdou
 • pak si přepnou své přístroje do módu vysílání
 • a kontrolující si přepne svůj přístroj do módu hledání
 • a aniž by někdo někam šlapal, zkontroluje jednotlivé přístroje
 • po úspěšné kontrole si přepne svůj přístroj zpět do módu vysílání
 • takto se jediná chyba při zpětném přepnutí do módu vysílání vztahuje pouze na jednoho ...
Pak teprve jdeme nebo se musíme vrátit !!!
POZOR:
Tento postup je vymyšlen tak, aby se maximálně eliminovala případná chyba při zpětném přepínání do módu vysílání před samotnou túrou, který nastává při kontrole v opačném pořadí.


LAVINOVÝ PŘÍSTROJ - ZÁKLADNÍ A OBECNÉ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ

 1. Takto lavinový přístroj vysílá elektromagnetické vlny. Tyto paprsky si ale musíte představit ve 3D!
 2. Takto lavinový přístroj přijímá a vyhodnocuje elektromagnetické vlny. Platí zásadní pravidlo: Kromě jediného případu (pozice B) se vždy budeme pohybovat po určité křivce.

  Mezi intenzitou přijímaného signálu a vzájemnou vzdáleností přístrojů neplatí přímá úměra. Na tomto obrázku jsou „hledací“ přístroje ve stejné vzdálenosti od „hledaného“, ale jejich signál se podle vzájemné pozice výrazně liší.

  Nejsilnější signál je v pozici B (přístroje, tedy spíš jejich antény) jsou přímo proti sobě.

  V pozici A, kdy „hledací“ přístroj leží obecně ve směru siločár, tak slabší intenzita signálu odpovídá větší vzdálenosti, přesněji řečeno dráze po siločáře.
 3. Rozdíl při vyhledávání analogovými a digitálními lavinovými přístroji. Čím lepší přístroj tím přímější dráha postupu. Zatím nejlepší v tomto směru se mi jeví lavinové přístroje se 3 anténami.
 4. Další zásadní věc, kterou byste měli rozhodně znát, platí zatím pro všechny lavinové přístroje. Ve chvíli, kdy s lavinovým přístrojem pouze stojíme v dosahu námi hledaného signálu a nehýbeme s ním, ukazuje jen určitý stav přijímaného signálu.

POZOR:
TEPRVE AŽ VE CHVÍLI, KDY S LAVINOVÝM PŘÍSTROJEM ZAČNEME POHYBOVAT DO STRAN A DOPŘEDU NEBO DOZADU, ZAČNEME ROZLIŠOVAT VLASTNĚ KUDY KAM.


Základní rozlišovací funkce k určení hledaného signálu:
A) směr
B) vzdálenost

A) směr (úhel) – přímky na které je v našem místě maximální signál zjistíme natáčením přístroje doleva či doprava. Tento směr se samozřejmě postupně během našeho hledání mění.

POZOR:
TENTO SMĚR SE MĚNÍ POSTUPNĚ A POZVOLNĚ, KAŽDÁ VÝRAZNÁ ZMĚNA SIGNALIZUJE PROBLÉM PŘI HLEDÁNÍ !!!

B) konkrétní směr a vzdálenost (dopředu nebo dozadu nebo ale také jak daleko) – zjistíme vykročením do přístrojem udaného směru a v případě, že signál sílí či se vzdálenost zmenšuje jdeme správně. V opačném případě se musíme otočit o 180° a vydáme se na druhou stranu.

POZOR:
SMĚROVÁ ŠIPKA NA PŘÍSTROJI NÁM TEDY JEŠTĚ NEUKAZUJE, ZDA JDEME OPRAVDU SPRÁVNĚ !!!
Kompenzace rizik
Šipka MATTERHORN 2019 Šipka MONT BLANC 2019 Šipka MONTE ROSA 2019 Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka ALPSKÁ TRILOGIE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení