Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Laviny - Info BASIC

Úvod a PDF soubory Info BASIC Info EXPERT Lavinový workshop Lavinové katastry Odkazy, zdroje Kurzy


LAVINY – INFO BASIC


Laviny Info BASIC
  • NEBEZPEČÍ LAVIN = NEBEZPEČÍ SMRTI
  • 52% ze zasypaných v lavině je vytaženo mrtvých
  • 95% z lavin, kdy byl někdo zasypán, si uvolnili samotní lyžaři
  • deskové laviny se špatně předvídají
  • lyžování mimo kontrolované oblasti = opuštění bezpečného prostoru

Základní informace o lavinách


DESET MOŽNÝCH CHYB PŘI ZÁCHRANĚ


Obrázek Lebka
1. MOŽNÁ CHYBA:
Nezasažení členové skupiny opustí laviniště příliš brzy.
SPRÁVNĚ:
Intenzivně hledej 15 minut pomocí zraku, sluchu a lavinových přístrojů.

Opuštění laviniště okamžitě po neštěstí je závažnou chybou při záchraně svých kamarádů. Protože naděje na přežití jsou velmi dobré v prvních 15 minutách, musí tuto periodu všichni členové skupiny využít a pokusit se vyhrabat zasypaného. Z tohoto důvodu by měl člen skupiny odejít zburcovat poplach až po této době. Nikdy nezapomeňte prohledat povrch. Existuje mnoho případů, při kterých byly zasypané oběti vykopány záchranným týmem již mrtvé, ačkoliv části těl a kousky vybavení byly jasně viditelné na povrchu sněhu.Obrázek Lebka
2. MOŽNÁ CHYBA:
Nadbytečný vstup na laviniště.
SPRÁVNĚ:
Přístup na laviniště pouze k lokalizovaní, vykopaní nebo ošetření zasypaného.

Když na místo laviny dorazí záchranný tým, tak na laviniště by měli vstoupit pouze ti členové, kteří mají na starost lokalizování, záchranu a ošetření zasypaného lavinou. Vždy si pamatujte, že zasypaná oběť by mohla být těsně pod povrchem a přežívá pouze díky křehké vzduchové kapse, která by mohla být udupáním plochy zničena.Obrázek Lebka
3. MOŽNÁ CHYBA:
Vytažení sondy po možném nálezu.
SPRÁVNĚ:
Po možném nálezu, zanechat sondu ve sněhu.

Pokud záchranář(-ka) myslí, že sondováním něco nalezl, nesmí být sonda vytažena, ale musí zůstat ve sněhu jako značka, než bude zasypaný vyhrabán, protože na druhý pokus může sonda mít špatný směr a může dojít ke zpoždění záchrany.Obrázek Lebka
4. MOŽNÁ CHYBA:
Kopání kolmo dolů.
SPRÁVNĚ:
Kopat velkou šikmou záchrannou jámu z boku.

Nekopejte kolmo dolů ale šikmo za strany, abyste nezničili možnou vzduchovou kapsu. Když je zasypaný nalezen, určete jeho polohu, pomocí rukou uvolněte hlavu a chraňte zasypanému obličej během vyprošťování tak, aby mu sníh neblokoval dýchací cesty. Záchranná jáma musí být dostatečně velká, aby dovolovala pracovat alespoň jednomu záchranáři a mohl tak začít provádět opatření PRVNÍ POMOCI.Obrázek Lebka
5. MOŽNÁ CHYBA:
Přivolání zasahujícího lékaře až po vykopání zasypaného.
SPRÁVNĚ:
Zavolejte zasahujícího lékaře okamžitě po lokalizaci zasypaného.

Často je zasahující lékař zavolán až když už byl zasypaný úspěšně vykopán. V ideálním případě by měl být zasahující lékař přítomen během vyprošťování, aby mohl zjistit přítomnost vzduchové kapsy a zda jsou dýchací cesty volné. Na základě těchto nálezů, pokud má zasypaný zástavu srdce, může lékař rozhodnout, zda v resuscitaci (kříšení) pokračovat nebo ji přerušit.Obrázek Lebka
6. MOŽNÁ CHYBA:
Nedává se pozor na vzduchovou kapsu a dýchací cesty.
SPRÁVNĚ:
Prověřit prostor před ústy a nosem, zhodnotit dýchací cesty.

Zhodnocení vzduchové kapsy a dýchacích cest je základní otázkou, na kterou musíte dávat pozor během vyprošťování. Pojem „vzduchová kapsa“ se vztahuje k jakési dutině (je jedno jak malé) před ústy a nosem současně s volnými dýchacími cestami.Obrázek Lebka
7. MOŽNÁ CHYBA:
Provádění velkých pohybů s tělem zasypaného během vyprošťování.
SPRÁVNĚ:
Vyprošťovat zasypaného, jak nejšetrněji to jde.

Při vyprošťování podchlazeného by se mělo vyhnout velkým pohybům, aby se zabránilo ochlazování tělesného jádra přívalem studené krve z periférie. I když je toto v praxi obtížné, nevyhnutelné pohyby končetin by se měly provádět co nejpomaleji, jak je možnéObrázek Lebka
8. MOŽNÁ CHYBA:
Neuložení zasypaného v bezvědomí na bok.
SPRÁVNĚ:
Uložit zasypaného v bezvědomí, který není zaintubovaný, na bok.

Podchlazená oběť, která není zaintubovaná, by měla být uložena do stabilizované polohy na jednom z boků a evakuována v této poloze. Neexistuje rozumný důvod, proč tento zvyk nepřijmout.Obrázek Lebka
9. MOŽNÁ CHYBA:
Oživování „sněhuláků“.
SPRÁVNĚ:
Řiďte se doporučeními IKARU.

Prodloužené oživování mrtvých obětí bez vzduchové kapsy nemůže být doporučeno a může přinést dodatečné riziko pro záchranný tým. Pokud jsou kritéria pro uznání smrti naplněna, ve shodě s doporučeními ICARU, může zasahující lékař přerušit oživování na místě neštěstí.Obrázek Lebka
10. MOŽNÁ CHYBA:
Přerušení oživování zasypaného se vzduchovou kapsou.
SPRÁVNĚ:
Podchlazený se vzduchovou kapsou v lavině nemůže být prohlášen za mrtvého, do té chvíle než se zahřeje a potom se až stanoví smrt.

Pokud je zasypaný nalezen se vzduchovou kapsou, neměla by být ztrácena víra. „Podchlazený se vzduchovou kapsou v lavině nemůže být prohlášen za mrtvého, do té chvíle než se zahřeje a potom se až stanoví smrt.“ To znamená, že oživování podchlazených obětí se vzduchovou kapsou, kteří mají zástavu srdce, musí pokračovat až do aktivního zahřátí v nemocnici. Často je zasahující lékař zavolán až když už byl zasypaný úspěšně vykopán. V ideálním případě by měl být zasahující lékař přítomen během vyprošťování, aby mohl zjistit přítomnost vzduchové kapsy a zda jsou dýchací cesty volné. Na základě těchto nálezů, pokud má zasypaný zástavu srdce, může lékař rozhodnout, zda v resuscitaci (kříšení) pokračovat nebo ji přerušit.

Šipka MATTERHORN 2019 Šipka MONT BLANC 2019 Šipka MONTE ROSA 2019 Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka ALPSKÁ TRILOGIE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení