Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Kalendář akcí, info, fotogalerie - Fotosoutěž a literární soutěž

Novinky Kalendář akcí Naplánované akce Fotogalerie Ohlednutí za sezónou Fotografická a literární soutěž Alpy4000
Fotosoutěž Alpy4000

Fotosoutěž a literární soutěž Alpy4000

Úvod Soutěžní kategorie Pravidla soutěže Ceny a hodnocení Přihlášení


Pravidla soutěže

 • Fotografie přihlašuje autor pod svým jménem případně i přezdívkou. Autor dále uvádí svoji emailovou adresu a telefonní kontakt. Tyto údaje slouží pouze pro potřeby pořadatele a bez souhlasu autora nebudou zveřejněny. Zveřejněna bude pouze přezdívka nebo jméno autora u každé zaslané fotografie nebo popsaného příběhu. Další informace naleznete na: Přihlášení.
 • Neúplně označené fotografie (např. chybějící email s přihláškou) nebudou do soutěže přijaty.
 • Parametry soutěžních děl:
  Fotografie - v digitální podobě s minimální velikostí cca 0,8MB a maximální cca 8MB. Minimální přípustná velikost je kolem 1000px alespoň na jedné straně fotografie (šířka či výška). Jako datové formáty se připouští všechny obvyklé komprimované, zejména jpg. Vyhněte se prosím nekomprimovaným formátům jako raw, gif, png, tiff, bmp apod.
  Texty – dle uvedeného rozsahu v českém jazyce.
 • Vítězové soutěží budou informováni emailem. Pokud se organizátoru soutěže nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu, výhra přechází na soutěžícího na druhém, respektive třetím a případně i dalším místě.
Pořadatel
Pořadatelem Fotografické a literární soutěže Alpy4000.cz (dále jen „soutěž“) je Občanské sdružení Klub Alpy4000.cz, Náchodská 350, 541 01 Trutnov.

Porota soutěže
Práce zaslané do soutěží posoudí devítičlenná porota složená ze zástupců Občanského sdružení Klubu Alpy4000.cz, zástupců nakladatelství Junior a zástupců firem podporujících tuto akci. Posuzována bude jejich hodnota obsahová ruku v ruce s hodnotou estetickou. Snímky budou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie či neudělit některou cenu.

Soutěžící
 • Účastníkem soutěže může být fyzická osoba mluvící česky nebo slovensky. V případě soutěžících mladších 18 let přejímá zodpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Účastník soutěže musí být autorem přihlášených fotografií či vyprávění, vlastnit k ní veškerá práva a je plně zodpovědný za veškeré právní důsledky způsobené jejich zveřejněním.
 • Vlastnictví autorského práva ke zveřejněné fotografii či vyprávění potvrzuje soutěžící přihlášením do soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním vztahu vůči pořadateli a partnerům soutěže.
 • Podmínkou účasti zájemce o účast v soutěži je úplné a správné vyplnění povinných registračních údajů a následné potvrzení zaslané emailové registrace.
 • Zveřejněné fotografie či vyprávění jsou opatřeny jménem nebo přezdívkou soutěžícího, které soutěžící zadal při své registraci.
 • Soutěžící souhlasí s umístěním svých přihlášených fotografií či vyprávění na stránkách www.alpy4000.cz a dalších spřátelených webů a souhlasí se zveřejněním svého plného jména v případě výhry některé z cen.


Základní podmínky soutěže
 • Soutěž probíhá od 20. 10. 2009, 16:00, soutěžící se mohou přihlásit a zaslat své příspěvky nejpozději do uzávěrky 27. 11. 2009, 24:00.
 • Soutěž je zaměřena na fotografie či vyprávění pořízené při výstupech nejen jen při turistice přímo na alpské čtyřtisícové vrcholy, nebo v jejich blízkém okolí podle Soutěžních kategorií.
 • Soutěž je rozdělena do tří soutěžních kategorií:
  1. Fotografická soutěž: Foto Alpy4000.cz
  - Hory, horská příroda a krajina, počasí, podmínky, sníh, ...
  - Hory a lidé (výstupy, přechody, sjezdy, záchrana, život v horách, ...)
  2. Literární soutěž: Výstup Alpy4000.cz
  Popis či vyprávění z túry, horského přechodu, sjezdů, záchrany ale i tragédie či dalších zajímavých zážitků v Alpách
 • Ze soutěže mohou být vyloučeny fotografie či vyprávění, které obsahově a tematicky nesouvisí se soutěží nebo se zvolenou kategorií, mají neetický či jinak společensky nevhodný motiv, jsou opatřeny nevhodným popisem, mají nízkou technickou úroveň, kvalitu anebo nedostatečné rozlišení, jsou grafickou montáží, obsahují jakékoliv dodatečně vložené grafické prvky a aplikované grafické efekty, obsahují rámečky a grafické obálky, obsahují záměrně vloženou skrytou reklamu (výjimku tvoří autorské ochranné známky), či jinak odporují pravidlům této soutěže.
 • Soutěžní fotografie či vyprávění jsou do soutěže přijímány pouze po jejich vložení prostřednictvím webové stránky soutěže www.alpy4000.cz.
Výstava, prezentace a další využití soutěžních prací
 • Oceněné a další vybrané práce budou 28. – 29. 11. 2009 premiérově prezentovány a částečně vystaveny na Luční boudě v Krkonoších při křtu knihy „Všechny alpské čtyřtisícovky“ (Peter Donatsch) na každoročním Srazu „po a před“ sezónou pořádaném Občanským sdružením Klub Alpy4000.cz.
 • Oceněné a další vybrané práce budou nastálo vystaveny na internetových stránkách www.alpy4000.cz a na stránkách partnerů a dalších spřátelených webů. Zůstanou tak k dispozici pořadatelům i k dalším prezentačním účelům a to pouze a výhradně k propagaci Fotografické a literární soutěže Alpy4000 a křestu knihy „Všechny alpské čtyřtisícovky“.
 • Soutěžící uděluje pořadateli a partnerům soutěže souhlas k bezúplatnému využívání a nakládání s přihlášenými fotografiemi, a to všemi způsoby užití, které dovoluje autorský zákon.
 • Výkon autorských práv k soutěžním dílům i nadále zůstává soutěžícímu.
Další ujednání
 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ soutěžních děl a neručí za jejich pravost.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů, stanovení náhrad a náhradních výher a to v celém průběhu jejího konání.


Partneři akce:


Mediální partneři:


Šipka MATTERHORN 2019 Šipka MONT BLANC 2019 Šipka MONTE ROSA 2019 Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka ALPSKÁ TRILOGIE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2019, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení