Členství v:
Ikar-Cisa eaws UIAGM Česká asociace horských vůdců

Chata Děvín - Návštěvní řád

Úvod Návštěvní řád Kalendář Provoz Okolí Fotogalerie a archív akcí

CHATA DĚVÍN – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD („VÝCUC“)

POVINNOSTI OBJEDNATELE PŘI PŘÍCHODU:

 1. IHNED ZAPSAT SEBE I OSOBY OSTATNÍCH ÚČASTNÍKŮ DO „KNIHY ZDE SPÍCÍCH“ (ARCHY U DVEŘÍ V KUCHYNI), VYPLNÍ SE JMÉNA, STATUT, DOBA UŽÍVÁNÍ CHATY.
  V případě, že na chatu dorazí další osoba (či osoby), má právo je vykázat, případně jejich přítomnost akceptovat za podmínky, že je zapíše do KNIHY ZDE SPÍCÍCH s poznámkou, že se jedná o neohlášené užití chaty. Zároveň je v tomto případě povinen od nich VYBRAT DVOJNÁSOBEK PATŘIČNÉ TAXY a při odevzdání klíčů odevzdat seznam jmen s adresami těchto osob a vybranou částku.

 2. POKUD JE TO NUTNÉ SPUSTÍ ELEKTRÁRNU (DLE POKYNŮ, DOLE VLEVO).
  TYTO POKYNY JSOU ZÁVAZNÉ A DALŠÍ SVÉVOLNÁ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM ELEKTRÁRNY ČI EL. ROZVODŮ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNA!!!

  (Týká se to především všech strašně chytrejch tzv. oprávářů!!!)
  Poškození se bude tvrdě pokutovat!!!

 3. POKUD JE TO NUTNÉ ZATOPÍ V KAMNECH (POKYNY BUDOU).
  Odpovědná osoba RUČÍ za bezpečný a šetrný chod kamen, včetně sušení oděvů v jejich blízkém okolí. Opět některé prudce inteligentní jedince upozorňuju na DOSTATEČNĚ BEZPEČNOU VZDÁLENOST OD KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ KAMEN, VČETNĚ KOUŘOVODŮ!!!

 4. ZAJISTÍ, ABY VE VŠECH NÁDOBÁCH NA PLOTNÁCH BYL DOSTATEK VODY!!!
  NE, ABY MĚL CO PÍT, ALE ABY JE PŘÍPADNÝM ŽÁREM NEZNIČIL!!

 5. V MRAZIVÝCH MĚSÍCÍCH ZAJISTÍ STÁLÝ PRŮTOK V UMYVÁRNĚ!!! (otevřít nejbližší funkční kohoutek nad umyvadlem směrem ke kuchyni).

POVINNOSTI OBJEDNATELE BĚHEM POBYTU:

 1. ZAJISTÍ ŘÁDNÉ, ŠETRNÉ A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ OBJEKTU!!!

 2. KONTROLUJE SPRÁVNÝ CHOD ELEKTRÁRNY (dle pokynů, dole vlevo).

 3. POPEL Z KAMEN UMISŤUJE OPATRNĚ DO PŘIPRAVENÝCH KOVOVÝCH KÝBLŮ V LYŽÁRNĚ!!!

 4. ZAJISTÍ PEČLIVÝ SBĚR ODPADKŮ DO SVÝCH BATOHŮ, VČETNĚ VAJGLŮ Z OKOLÍ CHATY

 5. ŠTÍPÁNÍ DŘEVA: VELKÉ ŠPALKY NEJDŘÍV ROZBIJ POMOCÍ PALICE A KLÍNŮ!!! KDO BUDE PŘISTIŽEN, KTERAK MLÁTÍ PALICÍ DO SEKYRY ČI SE POKOUŠÍ ROZSEKNOUT VELKÝ ŠPALEK SEKEROU, BUDE S OSTUDOU VYHNÁN Z DĚVÍNA A ZAPLATÍ NOVOU SEKERU (cca 600,- až 1300,-)!!!

 6. V PŘÍPADĚ VÝLETU, SE ZAPÍŠE DO „KNIHY TŮR“

 7. V MRAZIVÝCH MĚSÍCÍCH ZAJISTÍ STÁLÝ PRŮTOK V UMYVÁRNĚ!!! (nejbližší funkční kohoutek nad umyvadlem směrem ke kuchyni).

 8. DBÁ POKYNŮ SPRÁVCE!!!

 9. NECHOVÁ SE JAKO DOMA NEBO VE ŠKOLE, ALE JAKO SLUŠNÝ A FÉROVÝ ČLOVĚK!!! TOTO PLATÍ PRO VŠECHNY!!!

POVINNOSTI OBJEDNATELE PŘI ODCHODU:

 1. ZAJISTÍ UVEDENÍ CHATY DO PŘEPYCHOVÉHO STAVU!!!

  1. BEZPEČNÉ DOHOŘENÍ OHNĚ V KAMNECH POD SVOJÍ OSOBNÍ KONTROLOU!!!
   Horký popel zanechá v nich!!!

  2. USTLÁNÍ VŠECH POSTELÍ!!!

  3. ZAMETENÍ PODLAH VE VŠECH MÍSTNOSTECH (KROMĚ DÍLNY, DŘEVNÍKU A BERUŠKÁRNY)!!!
   Opět některé prudce inteligentní jedince upozorňuju že, NE POD POSTELE, DO KOUTŮ ČI POD DŘEZ, ale do igelitového pytlíku, který si odnesete s sebou domů.

  4. PŘI ZVÝŠENÉM ZNEČIŠTĚNÍ I UMYTÍ WC (VČETNĚ PODLAHY)!!!

  5. UMYTÍ A UKLIZENÍ VEŠKERÉHO NÁDOBÍ!!!

  6. UROVNÁNÍ STOLŮ A ŽIDLÍ!!!

  7. DOPLNÍ NAŠTÍPANÉ DŘEVO DO VŠECH PROSTOR TOMU URČENÝCH!!!

  8. ZÁTOP PRO DALŠÍ PŘÍCHOZÍ: TJ. SUCHÉ TŘÍSKY A MENŠÍ POLÍNKA, VEDLE KAMEN!!!

  9. ÚKLID BLÍZKÉHO I ŠIROKÉHO OKOLÍ CHATY!!!

  10. SNESENÍ VEŠKERÝCH ODPADKŮ DOLŮ DO SVÝCH DOMOVŮ!!! (Spálit v kamnech je možné pouze čistý papír!!!)

  11. BEZPEČNÉ UZAVŘENÍ CHATY!!!
   Pokud na chatě nezůstává další odpovědná osoba!!!

  12. V MRAZIVÝCH MĚSÍCÍCH ZAJISTÍ STÁLÝ PRŮTOK V UMYVÁRNĚ!!! (nejbližší funkční kohoutek nad umyvadlem směrem ke kuchyni).

  13. tiše odejde!!!

 2. OKAMŽITĚ NAHLÁSÍ VŠECHNY PORUCHY ČI JÍM ZPŮSOBENÉ ŠKODY SPRÁVCI A DOMLUVÍ SE S NÍM NA DOŘEŠENÍ: OPRAVA ČI FINANČNÍ NÁHRADA (buď osobně, či telefonicky: 607 145 281).
  Nechovejte se jako malí haranti, nikdo vám kvůli rozbitýmu oknu hlavu neutrhne!!!

VÝŠE DARU:


VÝŠE DARU   STATUT
0,-   dozor při školních akcích, BRIGÁDA (pouze po domluvě se správcem!!!)
50,-   STUDENT GT – školní akce; BRIGÁDNÍK - absolventi, učitelé, studenti (CELÝ VÍKEND - dřevo)
100,-   GT - absolventi, učitelé, studenti; BRIGÁDNÍK – osoba mimo GT (CELÝ VÍKEND - dřevo)
150,-   osoba mimo GT
DOHODOU   VÝMĚNNÉ AKCE SOUVISEJÍCÍ S AKCEMI GT
EXKLUZIVITA   Školní a tradiční akce, ostatní - výše daru minimálně za 15 účastníků


OBJEDNÁNÍ CHATY:

 • Pouze v kanceláři Gymnázia Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, telefon: 499 830 093.

 • TERMÍN BUDE BLOKOVÁN POUZE PŘI SLOŽENÍ DARU PŘEDEM podle předpokládaného počtu osob a jejich statutu.

 • Objednavatel musí být plnoletý a způsobilý k právním úkonům. Uvede své jméno, datum narození, trvalé bydliště – toto vše doloží svým průkazem totožnosti. ZANECHÁ NA SEBE KONTAKT, NA KTERÉM BUDE K DOSAŽENÍ (nejlépe číslo svého mobilního telefonu) pro případ změn.

 • V kanceláři mu bude vydáno potvrzení o výši daru a jeho výši. V případě zrušení pobytu alespoň 1 měsíc před jeho začátkem se vrátí celá hodnota daru, v případě zrušení pozdějším, nejpozději však do 7 dnů před započetím užívání, se vrátí 50% hodnoty daru, při zrušení pozdějším se nevrací nic.

PŘEDÁVÁNÍ KLÍČŮ:

 • KLÍČE SI PŘEVEZME OBJEDNAVATEL NA GYMNÁZIU TRUTNOV V DEN ZAHÁJENÍ UŽÍVÁNÍ, NEBO NEJBLIŽŠÍ PRACOVNÍ DEN PŘED ZAHÁJENÍM UŽÍVÁNÍ.

 • KLÍČE ODEVZDÁ OBJEDNAVATEL V DEN UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ, NEBO NEJPOZDĚJI V NEJBLIŽŠÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN.

 • Převzetí může a odevzdání může provést i plnoletá osoba písemně pověřená objednavatelem.

 • Při převzetí klíčů dostane objednavatel dokument, kde bude uvedeno jeho jméno, datum narození, trvalé bydliště a kontakt, náležitosti užívání (délka, statut a počet osob) a výše odevzdaného daru. Tento dokument Nadačního fondu bude sloužit jako oprávnění k užívání Děvína a objednavatel je povinen mít ho při užívání u sebe.

 • Dále obdrží informaci o případné plánované přítomnosti jiných osob, pokud nemá exkluzivitu užívání.

 • PŘI ODEVZDÁNÍ KLÍČŮ OBJEDNAVATEL ODEVZDÁ I ÚPLNÝ JMENNÝ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ UŽÍVÁNÍ, JEJICH STATUS, DÉLKU POBYTU A PŘÍPADNĚ UHRADÍ ZBYTEK DARU, POKUD DOŠLO K ROZDÍLU V NEPROSPĚCH NADAČNÍHO FONDU GT.

 • NAHLÁSÍ TAKÉ EVENTUÁLNÍ VYJÍMEČNÉ UDÁLOSTI.

 • V PŘÍPADĚ ZTRÁTY KLÍČŮ HRADÍ OBJEDNAVATEL KOUPI NOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ZÁMKŮ A ZHOTOVENÍ SAD KLÍČŮ V HODNOTĚ CCA 3000,-!!!

, Frenky a Kristýnka (správce)
KONTAKT: 607 145 281
Šipka MOUNTAIN ACADEMY Šipka SILVRETTA VHT Šipka HAUTE ROUTE Šipka SKIALPOVÉ KURZY Šipka LAVINOVÉ KURZY Šipka SKIALPOVÝ RÁJ Šipka FREERIDE 2019 Šipka EXPEDICE PERU 2019
ŠipkaAKTUALITY, INFO
ŠipkaFOTOGALERIE
ŠipkaKALENDÁŘ AKCÍ
ŠipkaPOČASÍ, LAVINY, CHATY
Alpy4000.cz na Facebooku Alpy4000.cz na Youtube
PARTNEŘI
© , Frenky a Kristýnka 2018, všechna práva vyhrazena

PARTNEŘI


Driclor proti pocení
Driclor proti nadměrnému pocení